Artikelen en advies over relatieproblemen

Een relatie zonder af een toe een dip of een discussie is zeldzaam. Een meningsverschil of verschil in visie is zo goed als onvermijdelijk. Dit kan tot een probleem leiden dat niet direct wordt opgelost. 70% van de Nederlanders ervaart wel eens problemen in zijn of haar relatie. Als men hier weer uitkomt door het uit te praten en/of een compromis te vinden, is er niets aan de hand. Maar soms lukt dit niet en blijven jullie er tegen aanlopen.

Discussies worden ruzies die steeds vaker plaatsvinden, er komt steeds meer afstand, de intimiteit en het plezier wordt erdoor bedreigd en men voelt zich niet meer zo fijn in de relatie als voorheen. Er is dan sprake van een relatieprobleem waar men echt moeite voor moet doen om er weer uit te komen. Goede communicatie is heel belangrijk in een relatie, maar wat als dat juist niet (meer) lukt?

DOORBREEK DE VICIEUZE CIRKEL

Krijg de ondersteuning die je nodig hebt van een van onze psychologen.

Oorzaken relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen ontstaan door een verschil in opvattingen, als het vertrouwen wordt beschaamd door een of allebei de partners, als partners uit elkaar groeien, als een stel kinderen krijgt of juist als de kinderen uit huis gaan, door een verandering: zoals verhuizing of werkeloosheid, door financiële problemen, ziekte van een van de partners of kinderen of doordat een van de partners te kampen krijgt met psychische problemen. Er zo zijn er nog tal van andere oorzaken op te noemen waardoor de relatie verandert.

Relatieproblemen ontstaan soms ook na de eerste fase van een relatie waarin alles nog rozengeur en maneschijn. Nadat de gevoelens van verliefdheid minder worden, kunnen er problemen ontstaan. Soms ervaren stellen een sleur in de relatie als de spanning weg is of ze gaan langs elkaar leven. Het kan ook zijn dat een of beide personen in de relatie veranderen doordat ze in een andere levensfase komen of door persoonlijke ontwikkeling. Misschien pas je dan niet meer zo goed bij elkaar als voorheen of verandert de dynamiek.

Het komt vaak voor dat problemen ontstaan door verschillen tussen partners. Dit kunnen verschillen zijn in karakter, een verschil in behoeften of een verschil in de manier waarop jullie beiden communiceren. Dit hoeft geen probleem te zijn als het niet al te ver uit elkaar ligt, maar als het wederzijds begrip ontbreekt of een of beiden partners niet bereid is om zich aan te passen of de verschillen te accepteren, dan kan het wel problemen opleveren.

Om een beter begrip van relatieproblemen te krijgen, vind je hier artikelen die informatie bieden over de signalen, oorzaken, symptomen, behandeling en preventie van relatieproblemen.

Als je er samen niet meer uit komt

Als je al langere tijd niet gelukkig bent in jouw relatie kan de vraag komen of je er wel mee door moet gaan. Vooral bij langere relaties en huwelijken is een scheiding een ingrijpende beslissing. Soms zijn er ook nog kinderen bij betrokken. Voordat een stel uit elkaar gaat, willen ze er wel alles aan hebben gedaan om het wel weer te laten werken. Zonder hulp is dit vaak moeilijk. Jullie kunnen misschien niet meer met elkaar erover praten zonder dat er ruzie komt of begrijpen elkaar niet. Het kan ook zijn dat na bijvoorbeeld ontrouw het vertrouwen weg is of dat partners elkaar iets blijven kwalijk nemen en er steeds weer oude koeien uit de sloot worden gehaald.

Het kan dan goed zijn om er iemand bij te betrekken. Een relatietherapeut is een onafhankelijk iemand die beiden kanten van het verhaal hoort en ziet wat er precies mis gaat in de communicatie en wat er nodig is om weer nader tot elkaar te komen. Vaak is het nodig dat beiden partners naar zichzelf gaan kijken en hun eigen aandeel in het conflict of het probleem gaan zien.

Het kan zijn dat je nog bagage uit vorige relaties of uit jouw jeugd meedraagt waardoor je bijvoorbeeld extra gevoelig bent om tekort te komen, misschien ben je snel achterdochtig of jaloers, hou je graag de controle en kom je daardoor dominant over of vind je het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen of jouw eigen wensen of behoeften kenbaar te maken. Deze patronen kunnen allemaal leiden tot scheve verhoudingen, ontevredenheid en conflicten.

Relatietherapie

Er zijn verschillende vormen van relatietherapie. Sommigen therapeuten gebruiken niet een vorm, maar maken gebruik van technieken uit verschillende methoden. De therapie wordt dan afgestemd op de behoeften van het koppel.

In therapie gaan samen met jouw partner kan heel effectief zijn om de relatie te verbeteren. Of het blijkt dat de relatie beter toch verbroken kan worden. Dit is niet het doel, maar in sommige gevallen toch de beste oplossing. De meest voorkomende vormen van relatietherapie zijn:

• EFT (Emotionally Focused Therapy)

• IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy)

EFT richt zich op de onderliggende emoties en behoeften van partners. Partners leren zo beter zichzelf en elkaar begrijpen waardoor ze weer nader tot elkaar kunnen komen. Een belangrijk onderdeel is het onderzoeken en doorbreken van elkaars negatieve interactiepatronen.

IBCT richt zich op vier gebieden: persoonlijke verschillen, emotionele gevoeligheden, externe stress en patronen in de communicatie. In eerste instantie ligt de focus op emotionele acceptatie en tolerantie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het oplossen van problemen die ook daadwerkelijk op te lossen zijn. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie die een actieve inzet vraagt van de partners.

Naast deze vormen van relatietherapie zijn er nog andere vormen, zoals: systeemtherapie en Gestalt-relatietherapie.

Op zoek naar een oplossing

Als jullie je niet meer gelukkig voelen in de relatie of steeds tegen dezelfde problemen blijven aanlopen samen is het goed om daar iets aan te gaan doen. Veel mensen blijven lang op dezelfde koers doorvaren, terwijl dat dan alleen maar voor nog ergere problemen zorgt. Er worden misschien steeds vaker dingen gezegd vanuit emoties die later niet meer teruggenomen kunnen worden en het vertrouwen en de liefde wordt steeds minder. Dit kan voorkomen worden.

Een psycholoog kan jullie hierbij helpen en jullie de steun en behandeling geven om jullie relatie te verbeteren. Er zijn ook zelfhulpboeken die kunnen helpen. Ook kun je kiezen voor individuele relatietherapie. Je werkt dan aan jouw eigen problemen en krijgt adviezen om jouw relatie te verbeteren met jouw partner.

 

Krijg de ondersteuning die je nodig hebt van een van onze psychologen

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als vervanging voor diagnose, behandeling of professioneel advies. Je mag geen actie ondernemen zonder overleg met een gekwalificeerde professional in de geestelijke gezondheidszorg. Lees onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Als je in een crisis verkeert of een andere persoon in gevaar is, gebruik deze site dan niet. Deze bronnen Deze bronnen kunnen je onmiddellijk helpen.