Vergoedingen en tarieven

Behandeling bij PsyVisie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hieronder meer informatie over vergoeding van de zorgverzekeraar, tarieven en de soorten trajecten die bestaan binnen de Basis-GGZ.

De tarieven voor behandeling binnen de Basis-GGZ zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan de hand van de zorgzwaarte kom je in aanmerking voor een kort, middel of intensief traject. Dit wordt bepaald aan de hand van het aantal sessies dat je krijgt, uitgedrukt in aantal minuten.

Afhankelijk van jouw polis, wordt de gehele factuur of een gedeelte daarvan vergoed door jouw zorgverzekering. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt het traject gedeeltelijk door jouw zorgverzekering vergoed. Dit ligt meestal rond de 75%.

De behandeling bij PsyVisie wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Je hoeft daar geen aanvullende verzekering voor te hebben. Wel heb je een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Een behandeling wordt ook alleen vergoed als er een DSM diagnose wordt gesteld en die diagnose vergoed wordt. Zowel de huisarts als de behandelaar bekijken of er sprake is van een DSM diagnose. De behandelaar beoordeelt tijdens de intake of dit het geval is. Wanneer dit niet zo is, dan zullen we dit naar jou communiceren.

PsyVisie is verplicht om te controleren of de door jou opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, jouw BSN-nummer te registreren en jouw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Je wordt gevraagd deze te tonen tijdens de intake.

Generalistische Basis GGZ

De Basis-GGZ maakt gebruik van vier verschillende zorgprestaties, zoals de trajecten worden genoemd. Dit zijn: Basis ggz Kort, Basis ggz Middel, Basis ggz Intensief en Basis ggz Chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten en bijbehorend tarief (zie tabel hieronder).

Traject GB GGZ

Basis Kort (BK)

Maximaal aantal minuten
294 (3-4 sessies)

NZA tarief 2021
€ 522,13

Basis Middel (BM)

Maximaal aantal minuten
495 (5-7 sessies)

NZA tarief 2021
€ 885,01

Basis Intensief (BI)

Maximaal aantal minuten
750 (8-10 sessies)

NZA tarief 2021
€ 1434,96

Basis Chronisch (BC)

Maximaal aantal minuten
753 (8-10 sessies)

NZA tarief 2021
€ 1380,49

Onvolledig behandeltraject

Maximaal aantal minuten
120 (1-2 sessies)

NZA tarief 2021
€ 228,04

OZP (Overig zorgproduct in de basisverzekering)

Maximaal aantal minuten
60 (1 sessie)

€ 95

No show

€ 75

Wanneer je alleen een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling, omdat blijkt dat je beter behandeld kunt worden binnen de Specialistische GGZ of om een andere reden, dan valt dit onder ‘onvolledig behandeltraject’. Dat geldt ook als tijdens de intake blijkt dat er geen sprake is van een diagnose volgens de DSM-classificatie. De vervolgbehandeling kun je dan niet in rekening brengen bij jouw zorgverzekering, maar het onvolledige traject nog wel.

Als jouw diagnose of klachten niet vergoed worden door de zorgverzekering, kun je toch behandeling krijgen, maar betaal je zelf. Ook als je geen verwijsbrief hebt van de huisarts of als je er voor kiest zelf te betalen, is dit mogelijk. Het tarief voor een sessie kun je vinden achter OZP (Overig zorgproduct in de basisverzekering).

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Als je minder dan 24 uur van te voren afzegt of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak, zullen we €75 bij je in rekening brengen. Dit bedrag kun je niet declareren bij jouw zorgverzekering.

Bepalen van het traject

Bij de start van de behandeling wordt een inschatting gemaakt welk traject bij jouw hulpvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling zal bestaan uit online gesprekken (face-to-face), telefonische gesprekken, verslaglegging en overleg met bijvoorbeeld de verwijzer en/of regiebehandelaar. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan de behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg kan besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling toch meer tijd vraagt. Ongeveer 1-2 weken na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het type traject vermeldt. Het bedrag dat hoort bij dit traject zal, na afsluiten van de behandeling, gefactureerd worden.

Factuur

Wij sturen na afloop van de behandeling de factuur naar jou op via e-mail. Je kunt deze zelf indienen bij je zorgverzekering. Je ontvangt een factuur van ons met het gehele bedrag van het traject, dat je zelf aan ons dient te betalen. Van jouw zorgverzekering krijg je vervolgens, afhankelijk van jouw polis, een gedeelte of het hele bedrag terug.

Waarom PsyVisie?

Geen wachtlijst

Je kunt bij ons snel starten met de intake en behandeling. We streven ernaar iedereen zo snel mogelijk te helpen en te woord te staan. Meestal kan de eerste sessie al binnen enkele dagen tot 1-2 weken plaatsvinden. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies en screening. Stel jouw vragen en krijg uitleg over onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen.

Vergoed

Onze behandelingen worden door jouw zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan wel een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Afhankelijk van jouw polis en zorgverzekering wordt ongeveer 75 tot 100% vergoed. Houd er rekening mee dat niet alle diagnoses vergoed worden en je eigen risico mogelijk wordt aangesproken.

Online behandeling

Je bepaalt zelf waar en wanneer je contact hebt. Kies zelf met welke psycholoog je contact wil of laat je adviseren. Onze psychologen helpen je graag online via videobellen. We behandelen een scala aan klachten binnen de basis-GGZ en maken gebruik van verschillende behandelmethoden.

Wil je hulp? Wij kunnen helpen!

Stuur ons een bericht voor meer informatie

Laat jouw gegevens achter dan neemt psycholoog Norine zo spoedig mogelijk contact met je op.

Als je in een crisis verkeert of een andere persoon in gevaar is, gebruik deze site dan niet. Deze bronnen kunnen je onmiddellijk helpen.