Vergoedingen en tarieven

Behandeling bij PsyVisie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hieronder meer informatie over vergoeding van de zorgverzekeraar, tarieven en de soorten trajecten die bestaan binnen de Basis-GGZ.

De tarieven voor behandeling binnen de Basis-GGZ zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan de hand van de zorgzwaarte kom je in aanmerking voor een kort, middel of intensief traject. Dit wordt bepaald aan de hand van het aantal consulten dat je krijgt, uitgedrukt in het aantal minuten.

De behandeling bij PsyVisie wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Je hoeft daar geen aanvullende verzekering voor te hebben. Wel heb je een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Een behandeling wordt ook alleen vergoed als er een DSM diagnose wordt gesteld en die diagnose vergoed wordt. Zowel de huisarts als de behandelaar bekijken of er sprake is van een DSM diagnose. De (regie)behandelaar beoordeelt tijdens de intake of dit het geval is. Wanneer dit niet zo is, dan zullen we dit naar jou communiceren.

Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit zijn:

• Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland)

• Menzis (Anderzorg, Hema)

• Zorg en Zekerheid

• Aevitae

• DSW

• A.S.R. (Ditzo, de Amersfoortse)

Je krijgt de behandeling dan volledig vergoed en de factuur gaat direct naar jouw zorgverzekeraar.

Met de volgende verzekeringen hebben we een betaalovereenkomst:

• VGZ (Univé, Zekur)

Je krijgt de behandeling dan geheel (bij een restitutiepolis) of gedeeltelijk (bij een naturapolis) vergoed, afhankelijk van jouw polis. De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar.

Met CZ (Delta Lloyd, OHRA) hebben wij geen contract afgesloten. Dit houdt in dat de behandeling ook geheel (bij een restitutiepolis) of gedeeltelijk (bij een naturapolis) wordt vergoed, afhankelijk van jouw polis. Je ontvangt de factuur zelf en deze kan je zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar. Ook dien je eerst toestemming te vragen aan CZ voorafgaand aan de behandeling.

Je kunt bij jouw zorgverzekeraar navragen welke polis je hebt en hoeveel zij exact zullen vergoeden. Afhankelijk van jouw polis, wordt de gehele factuur of een gedeelte daarvan vergoed door jouw zorgverzekering. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt het traject gedeeltelijk door jouw zorgverzekering vergoed. Dit ligt meestal rond de 75%. Houd er rekening mee dat jouw eigen risico ook wordt aangesproken.

PsyVisie is verplicht om te controleren of de door jou opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, jouw BSN-nummer te registreren en jouw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Je wordt gevraagd deze te tonen tijdens de intake.

Generalistische Basis GGZ

De Basis-GGZ maakt gebruik van vier verschillende zorgprestaties, zoals de trajecten worden genoemd. Dit zijn: Basis ggz Kort, Basis ggz Middel, Basis ggz Intensief en Basis ggz Chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal consulten (zie tabel hieronder).

Traject GB GGZ

Basis Kort (BK)

3-4 consulten

Basis Middel (BM)

5-7 consulten

Basis Intensief (BI)

8-10 consulten

Basis Chronisch (BC)

8-10 consulten

Onvolledig behandeltraject

1-2 consulten

Wanneer je alleen een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling, omdat blijkt dat je beter behandeld kunt worden binnen de Specialistische GGZ of om een andere reden, dan valt dit onder ‘onvolledig behandeltraject’. Dat geldt ook als tijdens de intake blijkt dat er geen sprake is van een diagnose volgens de DSM-classificatie. De vervolgbehandeling kun je dan niet in rekening brengen bij jouw zorgverzekering, maar het onvolledige traject nog wel.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Als je minder dan 24 uur van te voren afzegt of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak, zullen we €95 bij je in rekening brengen. Dit bedrag kun je niet declareren bij jouw zorgverzekering.

Bepalen van het traject

Bij de start van de behandeling wordt een inschatting gemaakt welk traject bij jouw hulpvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling zal bestaan uit online gesprekken (face-to-face), verslaglegging en overleg met de regiebehandelaar. In overleg kan besloten worden tot een ander traject, als de behandeling toch meer tijd vraagt. Ongeveer 1-2 weken na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het type traject vermeldt.

Factuur

Maandelijks wordt de factuur direct ingediend bij jouw zorgverzekeraar als we daar een contract of betaalovereenkomst mee hebben en anders ontvang je zelf een factuur met het bedrag van de consulten die in die maand hebben plaatsgevonden per e-mail. Als je de factuur zelf ontvangt, dan kan je deze indienen bij jouw zorgverzekeraar. Je krijgt dan het volledige of een percentage van het bedrag vergoed van jouw zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat jouw eigen risico ook wordt aangesproken.

Waarom PsyVisie?


Geen wachtlijst

Je kunt bij ons snel starten met de intake en behandeling. We streven ernaar iedereen zo snel mogelijk te helpen en te woord te staan. Meestal kan de eerste sessie al binnen 1-2 weken plaatsvinden. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies en screening. Stel jouw vragen en krijg uitleg over onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen.


Vergoed

Jouw online psychologische hulp wordt door jouw zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan wel een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Afhankelijk van jouw polis en zorgverzekering wordt ongeveer 70 tot 100% vergoed. Houd er rekening mee dat niet alle diagnoses vergoed worden en je eigen risico mogelijk wordt aangesproken.


Online behandeling

Je bepaalt zelf waar en wanneer je contact hebt. Online behandeling is hetzelfde als face to face behandeling, behalve dat je jouw behandelaar online ontmoet via videobellen in plaats van in een praktijkruimte. We behandelen een scala aan klachten binnen de Basis-GGZ en maken gebruik van verschillende behandelmethoden.

Wil je hulp? Wij kunnen helpen!

Stuur ons een bericht voor meer informatie dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Als je in een crisis verkeert of een andere persoon in gevaar is, gebruik deze site dan niet. Deze bronnen kunnen je onmiddellijk helpen.